Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005;

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros. Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.

Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.

Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

VMTKC projektā 9 ceturkšņu ietvaros paveiktie darbi:

Projekta ietvaros SIA Tenachem Laboratorijā izstrādāts un industriālai ekspluatācijai pielāgots stikla pakešu malu blīvējuma kompozītmateriāls uz poliuretāna un polisulfīdabāzes, kas nodrošina izstrādājumam zemu termālās enerģijas emisiju līmeni un atbilst prEN 1279 : 2018 harmonizētā Eiropas standarta redakcijas prasībām. SIA Tenachemražotnē ir veikta veiksmīga izstrādājuma tehnoloģiskā procesa mērogošana no Laboratorijas izmēra maisītājiem uz industriāla mēroga ražošanas līnijas, kā arī pielāgotaražošanas tehnoloģija ar augstu atkārtojamības līmeni.

Izstrādājums uz poluretāna bāzes ir testēts vairākās stikla pakešu ražotnēs uz automatizētām iestrādes līnijām, kā arī uzrādīti nozares prasībām atzīstami tehnoloģiskie rādītājiaugstas klases stikla pakešu izgatavošanai. Stikla pakešu ražotnē OLIN SRL Rumānijā ir veikta sertifikācijas stikla pakešu paraugu izgatavošana, kas ir piegādāti notificētaisertifikācijas institūcijai ift Rosenheim Vācijā.

Izstrādājums uz polisulfīda bāzes ir testēts SIA Tenachem industriālajā pētniecības poligonā ar industriāla mēroga manuālu stikla pakešu hermetizējošo sastāvu samaisīšanasiekārtu, kur sasniegti pieņemami rādītāji materiāla tālākai industrializācijai un testēšanai uz automatizētām iestrādes iekārtām. Projekta ietvaros ir veiksmīgi sagatavotaeksperimentālās receptūras bāze, kas teorētiski ļauj kvalificēties nozares tehnoloģisko un sertifikācijas prasību izpildei. Pēc projekta realizācijas tiks veikta izstrādājumasertifikācijas paraugu izgatavošana un veikta materiāla sertifikācija atbilstoši stikla pakešu nozari reglamentējošā Eiropas harmonizētā standarta prEN 1279:2018 prasībām.

Projekta ietvaros realizēti 23 komandējumi uz dažādām Eiropas un NVS valstīm pie izejmateriālu piegādātājiem un sertificētiem stikla pakešu ražošanas centriem. Projektarealizācijas laikā receptūru izstrādē, testēšanā un tehnoloģiju ieviešanā darbojušies 16 kvalificēti SIA Tenachem Laboratorijas speciālisti.

Projekta ietvaros izstrādātās receptūras ir pilnībā komercializējamas un pēc nozari reglamentējošā harmonizētā standarta prEN 1279:2018 redakcijas pieņemšanas un pārejasposma beigām 2020. gadā komercilizētie izstrādājumi tiek plānoti kā SIA Tenachem nozīmīgākā sortimenta daļa produkcijas eksportam uz Rietumeiropas valstīm.

VMTKC ietvaros īstenotais projekts "Stikla pakešu malu blīvējuma kompozītmateriāla sastāva izveide un pielāgošana ekspluatācijai agresīvā klimatisko faktoru vidē ar augstu adhezīvās un kohezīvās saites noturību pēc ilgstošas UV termālās un hidrolītiskās ekspozīcijas" 08.03.2019 ir noslēdzies.