SIA “TENACHEM” piedalās starptautiskā projektā Fit for REACH LIFE 14 ENV/LV/000174, kurš palīdzēs trīs Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības regulas par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasības, kā arī izskatīt iespējas aizvietot bīstamās vielas ar mazāk bīstamām.

“Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti (LIFE Fit for REACH)”

http://fitreach.eu/index.php/lv/content/par-projektu