Projekts sācies 01.01.2020

VMKC projektā 5.ceturksnī paveikti sekojoši darbi:

IV un V ceturksnī ir veikti trīs testi industriālā mērogā uz automatizētām stikla pakešu hermētiķu iestrādes līnijām ar 3 provizoriskiem hermetizējošo sastāvu pilot modeļiem. Notestētie materiāla uzrādīja nepieciešamās iestrādes īpašības un 3 dažādu ražotāju konfigurācijas iekārtas pilnībā atbalstīja konceptuāli blīvākas un biezākas masas. Pētījums ļauj tālāk virzīt dabasvielu integrāciju eksperimentālajās receptūrās, un projekta ietvaros ir sagatavotas laboratorijas pilotpartijas ar poliolefīnu tipa polioliem kā sintētisko polimēru alternatīvām, kā arī hlorētu biodīzeļdegvielas piedevām kā sintētisko plastifikatoru uz naftas bāzes aizvietotājiem.
 
Projekta ietvaros veikti 4 komandējumi, no kuriem 3 ir realizēti pie stikla pakešu ražotājiem Vācijā, viens no komandējumiem realizēts Polijā tiekoties ar desikantu ražotāju Arkema, vizītes laikā izskatītas iespējas eksperimentālo produktu sastāvā iekļaut ceolīta tipa absorbcijas aģentus, kas var absorbēt dabasvielu apstrādes rezultātā radušos izejvielu mazmolekulāros piemaisījumus, tādejādi stabilizējot eksperimentālo produktu cietēšans kinētiku.
 
Projekta turpinājumā tiks veikta eksperimentālo produktu ilgmūžības pārbaudes laboratorijas apstākļos!

6.ceturksnī paveikti sekojoši darbi:

VI ceturksnī būtiskākās darbības ir veiktas Tenachem Laboratorijā uz 3L maisīšanas agregāta virzot optimizēta polisulfīda stikla pakešu hermetizējošā sastāva industrializācijas iestrādnes, kā rezultātā iegūts sastāvs mērogošanai uz ražošanas iekārtām ar iekļautu hlorētu biodīzeļdegvielas piedevu.

Saņemti pirmie industriālie izejmateriālu paraugi mērogošanai uz 1m3 maisītāja un perspektīvā uz 10m3 automatizētās maisīšanas līnijas. Izgatavotas pirmās ražošanas pilot-partijas, kam tiek novērtētas funkcionālās īpašības un mērogošanas korekciju faktori, kas indikatīvi norāda uz nepieciešamību modificēt izejmateriālu pievienošanas secību un tehnoloģiskā procesa norisi.

Laboratorijas un ražošanas prototipiem tiek veiktas pilna profila pārbaudes, kas ietver ilgmūžības pārbaudes, adhezīvo īpašību testus un iestrādes īpašību novērtēšanu laboratorijas apstākļos.

Pozitīvu iekšējo testu gadījumā, industriālie paraugi tiks piegādāti testiem atsevišķiem klientiem stikla pakešu ražotnēs ar automatizētām iestrādes līnijām!

7. ceturksnī paveikti sekojoši darbi:

VII ceturksnī pabeigti ilgmūžības novērtējuma testi vairākām optimizētām polisulfīda stikla pakešu hermetizējošo sastāvu receptūrām ar iekļautu dabai draudzīgu hlorētu biodīzeļdegvielu. Rezultātā definēts funkcionāli sabalansēts sastāvs produkta komercializācijai.

Ar definēto receptūru veikti vairāki industriālie mērogošanas cikli uz 1m3 ražošanas iekārtas ar eksperimentālajām industriālajām izejvielām, noskaidrota optimālā izejmateriālu pievienošanas secība un tehnoloģiskā procesa protokols atkārtojamam un vadāmam ražošanas ciklam.

Saražotajiem industriālajiem starpproduktiem tiks veikta funkcionālo īpašību testēšana Tenachem industriālajā pētniecības poligonā ar manuālo stikla pakešu ražošanas ekstrūderi Lisec Tal-60.

8. ceturksnī paveikti sekojoši darbi:

VIII ceturksnī realizēta virkne funkcionālo īpašību testi VII ceturksnī ražošanā gatavotajām pilotpartijām ar dabai draudzīgu hlorētu biodīzeļdegvielu. Veikti vairāki atkārtoti mērogošanas pasākumi ražošanas tehnoloģijas validēšanai un atkārtojamībai. Pilotpartiju industriālie paraugi piegādāti testēšanai klientiem Slovēnijā, Polijā un Krievijā.

IX ceturksnī paredzēti plaši savietojamības testi eksperimentālajiem stikla pakešu hermetizējošajiem sastāviem ar stikla pakešu veidojošiem elementiem no dažādu ražotāju distanceriem, pārklātiem stikliem, pirmējiem hermētiķiem un stikla pakešu līmēm!

9. ceturksnī paveikti sekojoši darbi:

Pabeigti savietojamības testi ar stikla paketi veidojošiem elementiem - adhezīvo īpašību novērtējums ar alumīnija, nerūsējošā tērauda un kompozītmateriālu distanceriem. Realizēti noslēdzošie savietojamības testi eksperimentālo receptūru heterogēniem maisījumiem, kā arī veikta to šķidrās fāzes ekstrakta ietekmes novērtēšana uz poliizobutilēna hermetizējošajiem sastāviem dažādās klimatiskajās vidēs. Sastādīts gala ziņojums par optimizētu izejmateriālu (dabas vielu) uzglabāšanās stabilitāti sistēmā un iespējamiem mijiedarbības scenārijiem ar stikla pakešu nozarē biežāk sastopamiem kompozītmateriāliem.

Projekts noslēdzies 30.06.2021

/13.07.2021/