Vai vēlaties saņemt papildus informāciju?

Lūdzu, ierakstiet savu elektroniskā pasta adresi, uz kuru Jums nosūtīt visu informāciju par šo produktu!

Divkomponentu poliuretāna celtniecības hermētiķis. Paredzēts šuvēm un plaisām vertikālās un slīpās konstrukcijās. Piemērots šuvēm arī horizontālās konstrukcijās, ja šuve nav pakļauta tiešām satiksmes slodzēm. Hermētiķis ir viegli iestrādājams, izmantojot rokas instrumentus (piemēram, špakteļlāpstiņu). Hermētiķis cietē, ķīmiski reaģējot samaisītajiem komponentiem. Paaugstinoties temperatūrai, cietēšanas ātrums palielinās. Pēc sacietēšanas, hermētiķim piemīt augsta stiprība un deformējamība, kā arī izcila adhēzija (pielipšanas spēja) pret biežāk lietotajiem būvmateriāliem.
Hermētiķi ir pieļaujams lietot arī apdzīvotās telpās ar nosacījumu, ka pirms telpu apdzīvošanas hermētiķis ir pilnībā sacietējis.

PIELIETOŠANAS JOMAS

  • Šuvju un plaisu hermetizēšana vertikālās un slīpās konstrukcijās, kā arī horizontālu šuvju un plaisu hermetizēšana segumos bez tiešas satiksmes slodzes
  • Deformācijas šuvju hermetizēšana, ja šuves deformācija nepārsniedz ± 20 %
  • Monolītā vai saliekamā betona konstrukciju hermetizēšana

PRIEKŠROCĪBAS

  • Atbilst EN 15651-1, tips F, klase 20LM - EXT - INT
  • Viegli iestrādājams
  • Neiztek no vertikālām šuvēm (ievērojot lietošanas instrukciju)
  • Laba adhēzija pret betona, metāla un koka virsmām
  • Noturīgs pret klimatisko iedarbību, tajā skaitā UV-starojumu
  • Saglabā elastību plašā temperatūras intervālā
  • Krāsojams ar akrilātu krāsām

IEPAKOJUMS

Pamatmasa (A komponents) tiek fasēts plastmasas spainī, kurā ievietots arī cietinātājs (B komponents) plastmasas konteinerī. A un B komponenti tiek komplektēti tūlītējai sajaukšanai gatavā masas attiecībā 6 : 1. Komplekta kopējais neto svars – 12 kg.